w górę
Logowanie Przejdź do treści
Pobierz pliki
listę znajdziesz poniżej
07
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina
 • Fotografia z Koszalina

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13, 75 - 620 Koszalin

e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

tel. (94) 714 01 89, fax (94) 714 01 31

www.powiat.koszalin.pl http://www.powiat.koszalin.pl

Dokumenty do pobrania

KARTY USŁUG DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ KOSZALIŃSKIEGO
.doc
pobierz
KARTY USŁUG DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
WNIOSEK o dokonanie wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej- -nieprowadzących działalności gospodarczej*, Uczniowskich Klubów Sportowych*
.doc
pobierz
KARTY USŁUG DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI: - UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, - STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIALALNOŚĆI GOSPODARCZEJ
.doc
pobierz
KARTY USŁUG DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – nieprowadzących działalności gospodarczej*, Uczniowskich Klubów Sportowych*
.doc
pobierz
KARTY USŁUG DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
.doc
pobierz
Uchwały w sprawie sposobu konsultowania
POWIAT KOSZALIŃKI
.doc
pobierz
Uchwały w sprawie sposobu konsultowania
BOBOLICE
.doc
pobierz
Uchwały w sprawie sposobu konsultowania
ŚWIESZYNO
.doc
pobierz
Uchwały w sprawie rocznych programów współpracy
BIESIEKIERZ
.doc
pobierz
Uchwały w sprawie rocznych programów współpracy
BOBOLICE
.doc
pobierz
Uchwały w sprawie rocznych programów współpracy
MANOWO
.doc
pobierz
Uchwały w sprawie rocznych programów współpracy
SIANÓW
.doc
pobierz
Uchwały w sprawie sposobu konsultowania
ŚWIESZYNO
.doc
pobierz
Uchwały w sprawie rocznych programów współpracy
POWIAT KOSZALIŃSKI
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2006 r.)
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity)
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
USTAWA z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. (tekst jednolity)
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2005 r.)
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity)
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej1) (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1) (tekst jednolity)
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity)
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity)
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie1) (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r.)
.doc
pobierz
Akty prawne dotyczące współpracy NGO z JST
USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (tekst jednolity)
.doc
pobierz
Przydatne dane teleadresowe instytucji wspierających organizacje pozarządowe działające na obszarze powiatu koszalińskiego
.doc
pobierz
logo prezydencji Polski w UE
.doc
pobierz
Harmonogram NGO 2012
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 13.07.2011 r., nr wniosku 276/2011, nr protokołu 28/2011, przedstawiamy harmonogram prac nad przygotowaniem rocznego Programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zapraszamy do udziału w pracach, zgodnie z harmonogramem.
.doc
pobierz
Wieloletni Program współpracy 2013-2015
.docx
pobierz
Program współpracy na rok 2013
.docx
pobierz
Formularz zgłaszania opinii
.docx
pobierz

Ministerstwo Cyfryzacji